ข้อควรปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ

ควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของสระว่ายน้ำโดยเคร่งครัด ดังเช่น

1อาบน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนลงสระ ไม่บ้วนน้ำมูกน้ำลาย ลงในสระ เป็นต้น
2.นักว่ายน้ำควรได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด 
3.เมื่อมีสิ่งผิดปกติ เกิดหลังจากว่ายน้ำแล้ว ควรรีบไปรับการตรวจจากแพทย์ และควรงดเล่นน้ำในระยะนี้
4.ควรสวมแว่นว่ายน้ำและไม่ควรให้น้ำเข้าปาก
5.ไม่ควรใช้เครื่องนุ่งห่ม หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
6.สระน้ำและน้ำในสระ ควรได้รับการตรวจบำรุงรักษา ฆ่าเชื้อโรค ไม่ให้มีสิ่งบกพร่องที่อาจทำ
ให้ เกิดอันตรายต่อร่างกาย และ เสี่ยงต่อการติดเชื้อของนักว่ายน้ำ

 

ถ้าอยากว่ายน้ำให้ห่างไกลจากเชื้อโรค ก็ลองนำวิธีที่แนะนำไปปฏิบัติตามกันครับ             


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 432,968