การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

 

 

 

 

วิธีการดูและรักษาสระว่ายน้ำ

1.การทำความสะอาดสระ

- ช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่ตกลงไปอยู่ในสระออกให้หมด

- ควรขัดพื้นผนัง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หากขัดพื้นให้ไล่ความสกปรกไปที่ Main drain

2.วิธีการดูดตะกอนในสระ

- เปิดวาล์ว skimmer ในห้องเครื่อง และปิดวาล์ว main drain ทุกครั้ง เพื่อเพิ่มแรงดูดภายในสายดูดตะกอน

- เอาสายดูดตะกอนเสียบกับหัวดูด และด้านอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ้งลงในน้ำ เอาสายดูดตะกอนกรอกน้ำจนเต็มสายแล้วจึงเสียบเข้ากับท่อในช่อง skimmerข้างสระ จากนั้นจึงเริ่มดูดตะกอน

    **ในกรณีที่ vacuum ไม่ทำงานเนื่องจากมีลมอยู่ภายในท่อหรือสายดูด ต้องทำการไล่ลมออกให้หมดเสียก่อน โดยการกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง

- เมื่อดูดตะกอนทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยให้ back wash เครื่องกรองทุกครั้ง

- เปิดวาล์ว main drain ในห้องเครื่องและระบบปั๊มเครื่องกรองให้ทำงานตามปกติ

 

3.การเติมเคมี(เกลือ)

-ปริมาณน้ำในสระ 10,000 ลิตรต้องเติมเกลือ 40 กิโลกรัม จะได้ความเข้มข้น 4ppt ความเค็มประมาณน้ำตาคน

มาตรฐานน้ำในสระว่ายน้ำ!!!

-ควร รักษาค่าคลอรีนระหว่าง 1.0-1.5 ppm.
-ควร รักษาค่ากรด-ด่าง ระหว่าง 7.2-7.8 ph
-ควร รักษาค่า Alkalinity ที่ประมาณ 100 ppm.
-ควร รักษาความกระด้าง ที่ระดับ 125 ppm.

 

4.การทำความสะอาดเครื่องกรองโดยการ back wash

- ปิดปั๊ม หมุนมัลติพอร์ทวาล์วไปที่ตำแหน่ง back wash เปิดปั๊มน้ำเพื่อดันตะกอนออกทางท่อน้ำทิ้ง

- น้ำจะเริ่มไหลย้อนทางไล่ความสกปรกออก ให้ดูความสกปรกจากท่อน้ำทิ้งหากไม่สามารถมองเห็นได้ให้ใช้เวลาในการ back wash ประมาณสองนาที

- เมื่อสภาพน้ำดีขึ้นแล้วให้ปิดปั๊มน้ำ และหมุนมัลติพอร์ทวาล์วไปที่ตำแหน่ง filter เปิดปั๊มน้ำให้ทำงานตามปกติ

- และควรเปลี่ยนสารกรองน้ำปีละครั้ง

 

*** หากท่านไม่สะดวกดูแลด้วยตนเอง  >>  ทางทีมงาน มีบริการ รับดูแลสระว่ายน้ำ << 
    - รายครั้ง/รายเดือน/รายปี
       - ทั่วกรุงเทพและปริมณทล 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 432,969